research product

Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19

Open Access
  • Publisher: Servei Català de la Salut
  • Country: Spain
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Assistència mèdica, Residències de persones grans, Residències per a discapacitats, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Vigilancia Sanitaria de Servicios de Salud::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [VIGILANCIA SANITARIA]
Any information missing or wrong?Report an Issue