research product . 2021

Proposta recomanacions per l’atenció als pacients amb ferides cròniques en període d’alerta sanitària per la pandèmia pel SARS-COVID-2

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Institut Català de la Salut
  • Country: Spain
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus, Ferides i lesions - Tractament, Infermeria en l'atenció primària, :Wounds and Injuries [DISEASES], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Heridas y Traumatismos [ENFERMEDADES], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue