Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions per a odontòlegs, higienistes dentals i administratius d’odontologia [fullet]

Open Access
Publisher: Departament de Salut
Country: Spain
Subjects

COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Consultoris dentals - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Dental Facilities::Dental Offices [HEALTH SURVEILLANCE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios::instalaciones odontológicas::consultorios odontológicos [VIGILANCIA SANITARIA]

moresidebar