Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type

Coronavirus SARS-CoV-2: informació per a personal d’atenció en l’àmbit de l’Administració de Justícia [fullet]

Open Access
Publisher: Departament de Salut
Country: Spain
Subjects

COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Tribunals - Funcionaris i empleats, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]

moresidebar