Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions actualitzades sobre el trànsit internacional de persones en relació amb brot del nou coronavirus SARS-CoV-2 [fullet]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 05 Mar 2020
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Recomanacions; Trànsit internacional de persones; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Recommendations; International transit of people; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Recomendaciones; Tránsito internacional de personas; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona recomanacions adreçades a les persones que necessiten o tenien previst viatjar per tal de prevenir el coronavirus SARS-CoV-2.
Subjects

COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, COVID-19 (Malaltia), Viatgers, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Surveillance System::International Health Regulations::Sanitary Control of Travelers [HEALTH SURVEILLANCE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :sistema de vigilancia sanitaria::reglamento sanitario internacional::control sanitario de viajeros [VIGILANCIA SANITARIA]

Related to Research communities
COVID-19
moresidebar