research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: preguntes freqüents sobre l’accés als centres sanitaris i circumstàncies personals de risc de contagi [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 24 Mar 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Prevenció; Centres sanitaris; Risc de contagi; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Prevención; Centros sanitarios; Riesgo de contagio; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Prevention; Health centers; Risk of contagion; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona a la població la resposta a una sèrie de preguntes relacionades amb els canvis en l'accés i atenció als centres sanitaris degut al coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Centres sanitaris - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Care (Public Health)::Health Services::Basic Health Services::Health Centers [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Atención a la Salud::Servicios de Salud::Servicios Básicos de Salud::Centros de Salud [SALUD PÚBLICA]
12 research outcomes, page 1 of 2
12 research outcomes, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue