research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions per a una nova normalitat a l'atenció primària [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 20 May 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció primària; Mesures de protecció; Pla d'infraestructures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención primaria; Medidas de protección; Plan de infraestructuras Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Primary care; Protection measures; Infrastructure plan Fullet adreçat als equips d’atenció primària i a les seves organitzacions, on es donen recomanacions per la presa de decisions amb l'objectiu d'ajudar a mantenir la qualitat assistencial durant el retorn a la normalitat després del confinament pel COVID-19.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus, Atenció primària - Mesures de seguretat, Atenció primària - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue