research product . Other ORP type . 2020

Com atén el sistema a les persones amb COVID-19 [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 20 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Simptomatologia menys greu; Atenció primària; Sistema de salut Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Sintomatología menos grave; Atención primaria; Sistema de salud Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Less severe symptomatology; Primary care; Health system Informació dirigida a la ciutadania informant que des de l'atenció primària s'atenen les persones amb SARS-CoV-2 que tenen simptomatologia menys greu. Información dirigida a la ciudadanía informando que desde la atención primaria atienden las personas con SARS-CoV-2 que tienen sintomatología menos grave. Information aimed at citizens, informing that people with SARS-CoV-2 who have less severe symptoms attend from primary care.
Subjects
free text keywords: Coronavirus, COVID-19 (Malaltia), Atenció primària, Serveis sanitaris - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Health Policy, Planning and Management::Health Administration::Health Services Administration [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Políticas, Planificación y Administración en salud::administración en salud::administración de los servicios de salud [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue