research product . Other ORP type . 2020

Riscòmetre COVID-19 [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Riscòmetre; Nivell d'exposició; Activitats diàries Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Riesgometro; Nivel de exposición; Actividades diarias Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Riskometer; Exposure level; Daily activities Cartell adreçat a la població informant dels diferents nivells de risc de contraure el COVID-19 durant les activitats diàries. Poster addressed to the population informing of the different levels of risk of contracting COVID-19 during daily activities. Cartel dirigido a la población informando de los diferentes niveles de riesgo de contraer el COVID-19 durante las actividades diarias.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Riscos per a la salut - Avaluació, Vida pràctica, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Epidemiology and Biostatistics::Epidemiology::Measures of Association, Exposure, Risk or Outcome::Risk Factors [PUBLIC HEALTH], :Human Activities::Activities of Daily Living [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :epidemiología y bioestadística::epidemiología::medidas de asociación, exposición, riesgo o desenlace::factores de riesgo [SALUD PÚBLICA], :actividades humanas::actividades de la vida diaria [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES]
Any information missing or wrong?Report an Issue