Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari [fullet]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 06 Mar 2020
Publisher: Departament de Salut
Abstract

Prevenció; Atenció al públic; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Prevención; Atención al público; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Prevention; Public attention; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet adreçat a les persones que treballen en atenció al públic fora de l'àmbit sanitari amb recomanacions per la prevenció del coronavirus SARS-CoV-2. Otros calificadores::Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control

Subjects

Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Serveis d'atenció al client, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]

Related to Research communities
COVID-19
moresidebar