Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-Cov-2: recomanacions per a farmacèutics d’oficina de farmàcia [fullet]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 09 Mar 2020
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Recomanacions; Farmacèutics; Oficina de farmàcia; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Recomendaciones; Farmacéuticos; Oficina de farmacia; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Recommendations; Pharmacists; Pharmacy office; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona recomanacions adreçades als farmacèutics d'oficina de farmàcia sobre com actuar davant de possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2 i com gestionar-ne la prevenció.
Subjects

COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, COVID-19 (Malaltia), Farmàcies - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Community Health Services::Community Pharmacy Services [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud::Servicios de Salud Comunitaria::servicios de farmacia comunitarios [ATENCIÓN DE SALUD]

Related to Research communities
COVID-19
moresidebar