Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: neteja i desinfecció a les llars [fullet]

Open Access
Catalan; Valencian
Published: 30 Mar 2020
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Neteja; Desinfecció; Llars; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Limpieza; Desinfección; Hogares; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Cleaning; Disinfection; Homes; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona pautes per la correcta neteja i desinfecció de les llars per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus.
Subjects

COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Llar - Neteja, Desinfecció i desinfectants, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Products::Control and Sanitary Supervision of Sanitizing Products::Sanitizing Products [HEALTH SURVEILLANCE], :Non-Medical Public and Private Facilities::Housing [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :control sanitario de productos::control y supervisión sanitaria de los productos de higiene::productos de higiene [VIGILANCIA SANITARIA], :instalaciones no médicas públicas y privadas::viviendas [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA]

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.

 Instruccions per a persones amb infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en aïllament domiciliari. Canal Salut.

 Manejo domiciliario del COVID-19. Ministeri de Sanitat

 Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19. Ministeri de Sanitat

 Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la que s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Related to Research communities
COVID-19
moresidebar