Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

Implementación de la inteligencia artificial en la verificación periodística: diagnóstico y propuesta en tiempos de desinformación

Vela Salas, Andrés; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació;
Open Access
Spanish; Castilian
Published: 01 Jan 2021
Country: Spain
Abstract
En un moment en el qual els mitjans de comunicació perden part de la seva credibilitat a causa de la proliferació de la desinformació, sorgeixen noves tecnologies que faciliten als professionals la verificació de contingut periodístic. Eines com la intel·ligència artificial han començat a formar part dels processos de comprovació de fets. Aquesta investigació exposa un recorregut històric a través d'aquest camp del periodisme, oferint un diagnòstic sobre la situació actual, i conclou proposant vies per al futur desenvolupament d'aquesta àrea de la professió. En un momento en el que los medios de comunicación pierden parte de su credibilidad debido a la proliferación de la desinformación, surgen nuevas tecnologías que facilitan a los profesionales la verificación de contenido periodístico. Herramientas como la inteligencia artificial han comenzado a formar parte de los procesos de comprobación de hechos. Esta investigación expone un recorrido histórico a través de este campo del periodismo, ofreciendo un diagnóstico sobre la situación actual, y concluye proponiendo vías para el futuro desarrollo de esta área de la profesión. At a time when the media is losing some of its credibility due to the proliferation of misinformation, new technologies that are emerging make it easier for professionals to verify journalistic content. Tools such as artificial intelligence have started to become part of the fact-checking process. This research presents a historical journey through this field of journalism, offering a diagnosis of the current situation, and concludes by proposing ways forward for the future development of this area of the profession.
Subjects

Periodisme, Intel·ligència artificial, Notícies falses, Desinformació, Verificació

Related Organizations
moresidebar