publication . Article . 2021

Læremidlet som forandringsagent i klasserummet:Med udgangspunkt i det digitale læremiddel Teksperimentet

– med udgangspunkt i det digitale læremiddel Teksperimentet
Cecilie Copeland Beksgaard; Lars Seidelin; Naja Lind; Casper Petersen; Kåre Moberg;
Open Access Danish
  • Published: 10 Dec 2021
  • Country: Denmark
Abstract
I danske grundskoler ses en stigende udbredelse af læremidler, hvis formål er at fremme elevernes teknologiske og problemløsende kompetencer. Rammerne ændres dermed for undervisningen, og for læreren fordrer det en teknologisk didaktisk forståelse, ligesom de i højere grad udøver facilitering frem for traditionel undervisning. Omdrejningspunktet for denne artikel er læremidlet Teksperimentet, der skriver sig ind i teknologiforståelsens fagdidaktik og søger at understøtte uerfarne men nysgerrige lærere i arbejdet med teknologi. Artiklen gennemgår en række empiriske eksempler på brugen af læremidlet Teksperimentet med henblik på at fremhæve didaktiske muligheder og udfordringer, der opstår, når læremidlet tages i anvendelse i undervisningen. Ud fra et lærerperspektiv beskrives det, hvad det kræves for at navigere som facilitator i klasserummet, samt hvordan undervisningens rammer og eleverne påvirkes og forandres med læremidlet. Det er vores håb, at artiklens fund vil fungere som et bidrag i overgangen, hvor teknologiforståelse går fra at være et politisk mål til en pædagogisk praksis.
Persistent Identifiers
Related Organizations
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue