publication . Article . 2018

Online med omtanke - – Hvordan læremidler kan fremme folkeskoleelevers kommunikationskritiske kompetence

Hildegunn Juulsgaard Johannesen; Lene Illum Skov; Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen;
Open Access
  • Published: 12 Oct 2018 Journal: Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), volume 11, page 25 (eissn: 1903-248X, Copyright policy)
  • Publisher: Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library
Abstract
Formålet med artiklen er at diskutere, hvordan man kan designe et didaktisk læremiddel til folkeskolens ældste klasser, der har til hensigt at fremme elevernes digitale dannelse. Diskussionen tager udgangspunkt i et nyudviklet og frit tilgængeligt digitalt læremiddel kaldet Omtanke Online (omtankeonline.dk). I artiklen benyttes to analytiske begreber til at beskrive den didaktiske intention med læremidlet. Det drejer sig på den ene side om ønsket om at fremme elevernes kommunikationskritiske kompetencer (Bundsgaard et al., 2013) og på den anden side om at forebygge, at der sker en moralsk afkobling (Bandura, 2016) i elevernes internetbrug. I artiklen diskuteres sammenhængen mellem læremidlets vidensdesign og læringsdesign (Hansen, 2010) med de samfundsmæssige udfordringer, som læremidlet ønsker at adressere i form af elevernes opførsel som både forbrugere og og producenter af indhold på internettet.
Persistent Identifiers
Download from
Open Access
Læring og Medier
Article . 2018
Providers: Crossref
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue