Other research product . Other ORP type

Coronavirus SARS-CoV-2: protocol de comunicacions d’aïllaments preventius per la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia [fullet]

Open Access
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Aïllament preventiu; Administració de Justícia; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Aislamiento preventivo; Administración de Justicia; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Preventive isolation; Justice administration; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet adreçat al personal de l'àmbit de justícia amb el protocol a seguir en el cas d’aïllaments preventius per la COVID-19.
Subjects

COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Tribunals - Funcionaris i empleats, Quarantena, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Disasters::Disaster Management::Prevention and Mitigation::Communicable Disease Control::Quarantine [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :desastres::manejo de desastres::prevención y mitigación::control de enfermedades transmisibles::cuarentena [SALUD PÚBLICA]

moresidebar