research product

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Open Access
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestió de casos; Centres educatius; TraçaCovid Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestión de casos; Centros educativos; TraçaCovid Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Case management; Educational centers; TraçaCovid Document que informa sobre la gestió i les mesures de prevenció i protecció que cal prendre en els centres educatius en relació al coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Escoles - Administració i organització, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Schools [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Instalaciones Privadas y Públicas no Médicas::Instituciones Académicas [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue