publication . Master thesis . 2021

La présence du pathos dans le discours politique des Chefs d’État et de gouvernement français et norvégien face à la pandémie de COVID-19.

Rambek, Anni Karin;
Open Access French
  • Published: 02 Jun 2021
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Denne masteroppgaven tar for seg bruken av og tilstedeværelsen av det retoriske bevismiddelet patos i talene til den franske presidenten Emmanuel Macron, og den norske statsministeren Erna Solberg. Talene ble holdt i forbindelse med nedstengingen av landene på grunn av COVID-19 pandemien den 12 mars 2020. Studien søker å finne svar på hvordan de to statslederne bruker retoriske virkemidler for å overbevise folket til å akseptere de drastiske tiltakene som ble satt i verk i bekjempelsen av SARS-CoV-2 viruset. Oppgaven baserer seg på ulike retoriske virkemidler, men fokuserer på hvilken grad og hvilken måte patos er til stede i argumentasjonen til Macro...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: 711125
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue