publication . Article . 2020

Når virkeligheden rystes i sin grundvold – effekter af nedlukningen

Brit Ross Winthereik; Katja Pape de Neergård; Anders Kristian Munk;
Open Access Danish
  • Published: 22 Dec 2020
  • Country: Denmark
Abstract
Nærværende artikel bidrager med en præsentation af forskningsprojektet Deltagelsens Grammatik: Hverdagens Digitalisering under Coronakrisen, som havde til formål med kort varsel at indsamle kvalitative data om hverdagens digitalisering under Danmarks nedlukning fra april til midt juni 2020. Artiklen præsenterer projektets design, de anvendte metoder og dets begrebsmæssige ramme, der anskuer coronakrisen som en anledning til at undersøge ˮforstyrrelserˮ eller ˮrystelserˮ og efterfølgende ˮdigitale genordningerˮ af hverdagen under nedlukningen i Danmark. I artiklen peger vi på, hvordan digitalisering går hånd i hånd med analogisering. Vi argumenterer for, at ien situation, hvor mennesker er blevet rystet i deres grundvold og syn på verdens beskaffenhed, sker der både digital nytænkning og overvejelser om, at det digitale ikke skal blive for altomfattende. Resultatet af denne foreløbige analyse er følgende: Hverdagens digitalisering må anskues som en effekt af en begivenhed, som er radikal. Effekterne er mangesidige og overraskende. Hvis vi anskuer coronakrisen som anledning til en simpel optimering af aktiviteter og processer, som på en gang blev tvunget online, går vi glip af muligheden for en reel gentænkning af, hvad det digitale kan bidrage med, når hverdagslivet udfolder sig på tværs af analoge og digitale rum. Nærværende artikel bidrager med en præsentation af forskningsprojektet DeltagelsensGrammatik: Hverdagens Digitalisering under Coronakrisen, som havde til formål medkort varsel at indsamle kvalitative data om hverdagens digitalisering under Danmarksnedlukning fra april til midt juni 2020. Artiklen præsenterer projektets design, deanvendte metoder og dets begrebsmæssige ramme, der anskuer coronakrisen somen anledning til at undersøge ˮforstyrrelserˮ eller ˮrystelserˮ og efterfølgende ˮdigitalegenordningerˮ af hverdagen under nedlukningen i Danmark. I artiklen peger vi på,hvordan digitalisering går hånd i hånd med analogisering. Vi argumenterer for, at ien situation, hvor mennesker er blevet rystet i deres grundvold og syn på verdensbeskaffenhed, sker der både digital nytænkning og overvejelser om, at det digitaleikke skal blive for altomfattende. Resultatet af denne foreløbige analyse er følgende:Hverdagens digitalisering må anskues som en effekt af en begivenhed, som er radikal.Effekterne er mangesidige og overraskende. Hvis vi anskuer coronakrisen som anledning til en simpel optimering af aktiviteter og processer, som på en gang blev tvunget online, går vi glip af muligheden for en reel gentænkning af, hvad det digitale kan bidrage med, når hverdagslivet udfolder sig på tværs af analoge og digitale rum.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Corona, Digitalization, COVID-19, Everyday Life, Corona (optical phenomenon), Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Physics, Astrophysics
Related Organizations
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue