publication . Article . 2021

Problem-baseret læring under en pandemi: Erfaringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid

Erfaringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid
Niels Erik Ruan Lyngdorf; Lykke Brogaard Bertel; Thomas Lykke Andersen; Thomas Ryberg;
Open Access Danish
  • Published: 28 Jun 2021
  • Country: Denmark
Abstract
<p>COVID-19 pandemien ændrede i 2020 hverdagen for uddannelsesinstitutioner verden over. Situationen har afkrævet svar, fra både de studerende og uddannelsernes side, på hvordan undervisningen kunne fortsætte på trods af restriktioner, der umuliggjorde ansigt-til-ansigt undervisning. Denne artikel analyserer, hvorledes strategier for digitalt understøttet læring er blevet oplevet og har udviklet sig fra forårets ”nødundervisning” til efterårets parallelle og hybride tilgange på et PBL-universitet i Danmark. Undersøgelsen bygger på et stort sæt kvalitative data, der indkapsler oplevelser af den digitale undervisning på tværs af samtlige fakulteter og institutter på Aalborg Universitet, i form af 22 fokusgruppeinterviews med undervisere og studerende foretaget fra september til november i efteråret 2020. Dataene er efterfølgende blevet transskriberet og kodet i NVivo og analyseret ved brug af tematisk analyse og tegner et holistisk billede af de stadigt igangværende digitale læringsaktiviteter, herunder tilgange til og betydningen af det fysiske rum og sociale relationer i hybrid problem- og projektbaseret læring. Artiklen bidrager således med viden om og perspektiver på, hvordan digital transformation kan understøtte aktiv og kollaborativ læring i deltagerstyrede læringsmiljøer, som eksempelvis PBL.</p>
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Qualitative property, Thematic analysis, Focus group, Sociology, Digital learning, Pedagogy, Everyday life, Collaborative learning, Digital transformation, Social relation
Related Organizations
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • COVID-19
Download fromView all 2 versions
Open Access
VBN
Article . 2021
Providers: VBN
Open Access
Læring og Medier
Article . 2021
Providers: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue