publication . Book . 2021

Genåbningen af børnehaver efter Covid-19-nedlukninger Et personaleperspektiv:Datarapport – Pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere fra dagtilbud

Qvortrup, Ane; Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen; Enemark Lundtofte, Thomas; Christensen, Vibeke; Clark, Aske; Lomholt, Rune; Nielsen, Anni;
Restricted Danish
  • Published: 08 Feb 2021
Abstract
Denne rapport beskriver resultaterne fra en kvantitativ dataindsamling blandt børnehavebørn og forældre.Dataindsamlingen indgår som et led i projektet “A window of change: transformations of playful learning environments in kindergarten and primary school during Covid-19”.
Subjects
free text keywords: Corona, Legemiljø, Trivsel, dagtilbud, Læringsmiljø
Communities
  • COVID-19
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue