publication . Master thesis . 2022

Institutionelle logikker i en virksomhed i en tid præget af pandemi: En kvalitativ undersøgelse af Via Trafiks jonglering af logikker under COVID-19

Su, Vivian Wie;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2022
  • Country: Denmark
Abstract
In my thesis, I focus on the danish owned company, Via Trafik, and investigate the implications of the COVID-19 pandemic for the daily work of employees and management. With this focus, I will examine how employees and management handled restrictions and guidelines in connection with the COVID-19 pandemic, and how they justified their ways of dealing with the restrictions, with reference to the implications they experienced it, had for themselves, their colleagues and the company.In the study of this, I take as my starting point the theory of institutional logics by Thornton, Ocasio, & Lounsbury (2012) and explore the possibility of explaining their dealings as different ways of juggling different types of institutional logics. Furthermore, my study takes a critical realistic approach, in which I view the institutional logics as underlying generative mechanisms that condition the actions and behavior of actors.The analysis is based on self-collected empirical data in the form of qualitative online interviews, as well as Via Trafik’s newsletters for employees. Against this background, I will show how the pandemic has changed the conditions of the company’s daily practices and thus their ways of juggling the institutional logics. This will lead to a discussion of the explanatory power of the theory, as well as a discussion on institutional logics seen in the light of critical realism.
I mit speciale fokuserer jeg på den danskejede virksomhed, Via Trafik, og undersøger konsekvenserne af COVID-19-pandemien for medarbejderes og ledelses daglige arbejde. Med dette fokus vil jeg undersøge, hvordan medarbejdere og ledelse håndterede restriktioner og retningslinjer i forbindelse med COVID-19-pandemien, og hvordan de begrundede deres måder at håndtere restriktionerne på med henvisning til de implikationer, de oplevede det, havde for dem selv, deres kolleger og virksomheden.I undersøgelsen af ​​dette tager jeg udgangspunkt i teorien om institutionelle logikker af Thornton, Ocasio, & Lounsbury (2012) og undersøger muligheden for at forklare deres omgang som forskellige måder at jonglere med forskellige typer af institutionelle logikker. Ydermere anlægger mit studie en kritisk realistisk tilgang, hvor jeg ser de institutionelle logikker som underliggende generative mekanismer, der betinger aktørers handlinger og adfærd.Analysen er baseret på selvindsamlet empiri i form af kvalitative onlineinterviews, samt Via Trafiks nyhedsbreve til medarbejdere. På den baggrund vil jeg vise, hvordan pandemien har ændret vilkårene for virksomhedens daglige praksis og dermed deres måder at jonglere med de institutionelle logikker på. Dette vil føre til en diskussion af teoriens forklaringskraft, samt en diskussion om institutionelle logikker set i lyset af kritisk realisme.
Subjects
free text keywords: institutional logics, covid 19, critical realism, corporate, crisis
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue