publication . Master thesis . 2021

Framing under covid-19 krisen i Danmark: En framinganalyse af taler til pressemøder og af nyhedsartikler under covid-19 krisen

Neiiendam, Alexandra Brandt;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Roskilde Universitet
  • Country: Denmark
Abstract
Denne specialeafhandling undersøger og beskriver, hvordan den danske premierminister Mette Frederiksen og de danske medier Berlingske, Ekstra Bladet og dr.dk brugte framing som et kommunikationsværktøj gennem to tidsperioder - den nationale nedlukning og den gradvise genåbning af det danske samfund. Dette speciale søger efter at identificere, hvilke rammer der blev brugt ved taler holdt af Mette Frederiksen på pressekonferencer om covid-19. Desuden vil dette speciale undersøge, hvordan de danske medier brugte identiske eller alternative frames gennem formidling af nyhedsartikler i forlængelse af Mette Frederiksens taler til den danske befolkning. Derudover vil dette speciale undersøge, hvordan magtmekanismer eksisterer mellem politiske og journalistiske institutioner, og om dette kommer til udtryk gennem framing.
This thesis examines and describes how the Danish prime minister Mette Frederiksen and Danish media outlets Berlingske, Ekstra Bladet and dr.dk used framing as a tool of communication through two periods of time - the national lockdown and at the gradual reopening of the Danish society. This thesis searches to identify which frames were used at speeches held by Mette Frederiksen at press conferences on covid-19. This thesis also examines how the Danish media used identical or alternative frames through the dissemination of news articles in continuation of Mette Frederiksen's speeches to the Danish people. In addition, this thesis will examine how mechanisms of power exist between political and journalistic institutions, and whether this is expressed through framing.
Subjects
free text keywords: Framing, Covid-19, Framinganalyse, Mette Frederiksen, Agenda-setting, Medialisering
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue