publication . Bachelor thesis . 2020

Pla d'empresa: TENTATIONS

Santolaria Julià, Arnau;
Open Access
  • Published: 01 Jul 2020
  • Country: Spain
Abstract
Aquest treball de fi de grau (TFG) analitza la proposta del pla d’empresa d’un restaurant en l’actualitat com serà Tentations. Es donarà resposta a les activitats que s’impartiran i que hauria d’afrontar qualsevol restaurant com, els elements necessaris com matèria prima, maquinària, la restauració del local, ... També s’informarà de l’actualitat de la pandèmia a causa de la COVID-19, com s’afrontarà i formes de treballar per afavorir la seguretat dels clients i treballadors. Es seguirà una estructura clara d’introducció de l’empresa, per conèixer el mercat i la situació actual. És marcarà el target objectiu i l’estructura del negoci juntament amb l’organització...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Màrqueting, Logística, Anàlisis, Empreses--Planificació, Restaurants
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue