publication . Bachelor thesis . 2021

Hur personalens förtroende påverkas av politisk tveksamhet? : En fallstudie om hur vård- och omsorgspersonals förtroende för myndigheterna och politikerna påverkats av munskyddstriden.

Almaghoot, Nasr;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Covid-19 har påverkat våra liv på många olika sätt. Ett stort antal människor dör, det har blivit allt mer svårare att hitta jobb, resa utomlands, träffa familjen och att det är oacceptable att umgås med kompisar. Krav på vårdpersonal har blivit högt och arbetsbelastning har också ökat. Dessutom så har Covid-19 orsakad heta debatter mellan aktörerna, professioner och organisationer kring de bästa sätten att hantera smittspridning. Denna studie har som syfte att undersöka hur vård- och omsorgspersonals förtroende påverkats av munskyddstriden. Studien är teoriprovande studie. Teorin som används är’ ’Micro-performance theory’’ eller mikro-prestandateorin i samband med olika relevanta artiklar och statsvetenskapliga böcker. Metoden bygger på fyra samtalsintervjuer för att samla in empirin. Intervjufrågorna skickades till respondenterna före intervjuerna för att ge dem möjlighet att reflektera. Respondenter anonymiseras i studien för att kunna ge dem möjligheten till att utrycka sig fritt. Studies resultat visar på att majoriteten av respondenterna upplever ett ökat missnöje och minskad tillit och förtroende för myndigheterna och politikerna och bland vård- och omsorgspersonal. De flesta kritiserade beredskapen inför pandemin. Två av fyra respondenterna tycker att munskyddstriden påverkar förtroende negativt för andra Covid-19 riktlinjer.
Subjects
free text keywords: Munskyddstriden, Vård- och omsorgen. Tillit, Förtroende, Effekter. Covid-19, Coronaviruset, Political Science, Statsvetenskap
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue