publication . Conference object . 2021

Covid-19 Öncesi ve Sonrası Medyada Hemşirelik Algısı: Twitter Örneği

Şahan, Seda; Yıldız, Ayşegül; Ergin, Eda;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi
  • Country: Turkey
Abstract
Giriş: Hemşirelik mesleğinin imajını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. COVID-19 sürecinde mesleki imajı etkileyen faktörlerden biri olan medyada hemşirelere yönelik algının değiştiği düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmamız, sosyal medya platformlarından olan Twitter’da hemşirelikle ilgili çeşitli anahtar kelimeler kullanılarak pandemi öncesi ve pandemi sonrası ülkemizde medyanın hemşirelik imajı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma örneklemini COVID-19 öncesi ve sonrası dönemde Twitter’da paylaşılan ve kriterleri karşılayan tweetler oluşturmaktadır. COVID-19 öncesi hemşirelik algısını belirlemek amacıyla COVID-19’un henüz Türkiye’d...
Subjects
free text keywords: Hemşirelik, Hemşirelik algısı, Covid-19, Twitter
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue