publication . Part of book or chapter of book . 2021

Turizmde Covid-19 Darboğazı

Göral, Ramazan; Yurtlu, Murat;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • Country: Turkey
Abstract
Salgın hastalıkların insanlık tarihi kadar eskilere dayandığı düşünülmektedir. Dünya geneline yayılan salgın hastalıklar, pandemi (bir kıtaya ya da tüm dünyaya yayılan salgın hastalık) olarak adlandırılmaktadır. Sürekli artan nüfus, kentlerin genişlemesi, orman bölgelerinin yok edilerek kent ve tarım arazisi oluşturulması gibi nedenlerden dolayı insanlar ile vahşi hayvan yaşamının iç içe geçmesiyle pandemi sayılarında artışlar görülmektedir (Gössling vd., 2020: 1). Ayrıca geçmişe kıyasla ulaşım ağlarının daha da gelişmesi ve seyahatlerin artması salgın hastalıkların kısa zamanda yayılmasında etkili olmaktadır (Lee vd., 2012: 90). Tarihsel süreçte Dünya çok sayıda pandemiye tanık olmuştur.
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue