publication . Part of book or chapter of book . 2020

Teletıp ve sanal tıp: covid-19'un sağlık iletişimine getirdikleri

Thomas, David Terence;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Dil, insanlar arasında gerek bireysel gerekse kitlesel iletişimi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Dil, evrensel ve özgün nitelikleri ile çok farklı görünümler sayesinde insanların isteklerini anlatmak için kullandıkları çok sesli işaretler sistemidir. İnsanları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri düşünüldüğünde de akla ilk gelen şeylerden biri dil ve dil sayesinde kompleks bir iletişim kurabilme becerisidir. Dil, insan yaşamı için o kadar temeldir ki, onsuz yaşamın nasıl olacağını hayal etmek zordur. Barnett, sözlü iletişimi “İnsan toplumunun varlığının bir koşulu” olarak ifade ederek, dilin insandan ayrılmazlığını vurgulamaktadır. Diğer hayvanlar genellikle fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için basit iletişim kullanmaktadırlar. Buna karşın, insan ırkı dil ve iletişim becerileri sayesinde bilgi birikimlerini bir sonraki nesillere aktarabilmiş ve dünya üzerindeki hakim ırk haline gelmiştir. Bilgi aktarımının ve bilgi birikimin olmazsa olmazı olan dil olmadan bilimin ve dolayısıyla tıbbın varlığı mümkün olamazdı. Kitabımızın bu bölümünde, sağlıkta iletişimin önemini, Covid-19 salgınında kullanılan iletişim yollarını ve salgının bu iletişimin gelişmesi üzerine etkilerini tartışacağım.
Subjects
free text keywords: Tıp, Sağlık, Covid-19, İletişim
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue