publication . Book . 2021

Anayasa hukukundaki gelişmelerin ışığında kamu hukuku sempozyumu bildiri özetleri 30-31 Temmuz 2021

Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Maltepe Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
İfade özgürlüğü, Anayasamızın 25. Maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ise 10. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna ek olarak örgütlenme özgürlüğü ve basın yayın faaliyetine ilişkin anayasal ve sözleşmesel düzenlemelerin ifade özgürlüğünden bağımsız olarak ele alınabilmesi mümkün değildir, zira esasında bu özgürlükler de ifade özgürlüğünün bir ortaya çıkış biçimidir ve birbirlerinden bağımsız olarak ele alınması eksik bir inceleme yapılaması anlamına gelecektir...
Subjects
free text keywords: Anayasa, Kamu, Anayasa hukuku, Kamu hukuku, Anayasa mahkemesi, İfade özgürlüğü, Ceza hukuku, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Hükümet, Hükümet sistemi, Olağanüstü Hal, Yetki devri, Suçlu, Masum, Uzlaştırma, COVID-19, İnsan hakları, İHAS, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahlak, Aşı karşıtlığı
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue