publication . Review . 2020

Pandemi ve Psikolojik Etkileri

Elli, Ünal Erdem;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  • Country: Turkey
Abstract
Pandemi, tüm dünyada etkileri görülen salgınlara verilen isimdir. Bedensel sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla vurgulanmasına karşın, psikolojik etkilerinin görece geri plana atıldığını söyleyebiliriz. Salgınların bedensel etkileri yıkıcı ve hayati olsa da salgınlar sırasında ortaya çıkan psikolojik reaksiyonlar, salgınların bedensel etkilerinden daha uzun süreli etkiler bırakmaktadır. (Taylor, 2019) Pandemiler sırasında en yaygın şekilde deneyimlenen duygu, kişinin kendi sağlığına ya da yakınlarının sağlığına ilişkin duyduğu kaygıdır. Kaygı, öznel olarak olumsuz bir içsel deneyim olmakla birlikte, belirli bir düzeyde bulunması kişinin tehlikelerden uzak durması...
Subjects
free text keywords: COVID-19, Pandemi, Psikoloji, Salgın
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue