publication . Master thesis . 2021

Covid-19 virüs salgını sırasında yetişkin bireylerde sağlık anksiyetesi, ölüm anksiyetesinin yaş ve cinsiyete göre incelenmesi

Alioğulları, Aysun;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Anksiyete fizyolojik, psikolojik ve davranışsal örüntüleri bulunan, tanımı olmayan ve belirsiz tehdit ve tehlikelere karşı verilen tepki olarak tanımlanmaktadır ve insanın bütün sistem ve varlığını etkilemektedir. Anksiyete bozukluklarında yer alan sağlık anksiyetesi ise kişinin sağlığına karşı aşırı endişe duyması ya da vücudunda gerçekleşen değişimleri ciddi bir hastalığın habercisi gibi algılaması olarak ifade edilmektedir. Stres dolu yaşam olayları karşısında bireyler sağlık kaygısı yaşadıkları gibi beraberinde ölüm korkusu yaşamakta ve ortaya ölüm anksiyetesi çıkmaktadır. Ölüm anksiyetesi insanların kendisini, sevdiklerini kaybedebileceğini ve ölüm sonrasındaki bilinmezliğin bilincinde olması sonucunda ortaya çıkan duygu olarak da tanımlanmaktadır.
Anxiety is defined as a reaction to undefined and ambiguous threats and dangers with physiological, psychological and behavioral patterns and affects the whole system and existence of the human being. Health anxiety, which is included in anxiety disorders, is expressed as an excessive concern for the health of the person or perceiving the changes in his body as a harbinger of a serious illness. In the face of stressful life events, individuals experience health anxiety as well as fear of death and death anxiety arises. Death anxiety is also defined as the feeling that people may lose themselves, their loved ones and the result of being aware of the unknown after death.
Danışman: PROF. AYTEN ERDOĞAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu:Psikoloji = Psychology
Subjects
free text keywords: Covid-19, Ölüm anksiyetesi, Sağlık anksiyetesi, Health anxiety, Death anxiety
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue