publication . Report . 2021

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Aug 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla d'actuació; Centres educatius; Protecció de la salut Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de actuación; Centros educativos; Protección de la salud Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Action plan; Schools; Health protection Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Escoles - Administració i organització, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Schools [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones no médicas públicas y privadas::escuelas [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue