publication . Report . 2021

Servei Català de la Salut: memòria 2020

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Sep 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Sistema sanitari públic; Activitat assistencial; Memòria Sistema sanitario público; Actividad asistencial; Memoria Public health system; Care activity; Memory Aquesta Memòria 2020 és excepcional i insòlita, com ho és la situació que estem vivint. Tot ha estat diferent aquest any i el sistema sanitari s’ha transformat per adaptar-se a les necessitats de salut de la ciutadania davant dels reptes actuals i els sobrevinguts en un temps d’incertesa. La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest, més que mai, algunes carències, però també ha accelerat projectes de modernització i ha fet aflorar la capacitat adaptativa i innovadora del propi sistema. I, per sobre de ...
Subjects
free text keywords: Servei Català de la Salut, Salut pública - Planificació - Catalunya, Serveis sanitaris - Catalunya - Estadístiques, RA289 .S47, :Health Policy, Planning and Management::Health Planning [PUBLIC HEALTH], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services [HEALTH CARE], :Other subheadings::/statistics & numerical data [Other subheadings], Catalonia, :Políticas, Planificación y Administración en salud::planificación en salud [SALUD PÚBLICA], :Otros calificadores::/estadística & datos numéricos [Otros calificadores], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud [ATENCIÓN DE SALUD], Cataluña
Any information missing or wrong?Report an Issue