publication . Report . 2020

Reflexions del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut al voltant de la situació viscuda durant la pandèmia de la covid-19

Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 14 Sep 2020
  • Publisher: Institut Català de la Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reflexions; Ètica Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reflexiones; Ética Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reflections; Ethics Tenint en compte els principis ètics bàsics, els membres del CEAAPICS reflexionen al voltant de situació d'excepcionalitat donada per aquesta pandèmia altament contagiosa i amb una mortalitat no subestimable. Reconeixen la saturació patida pel sistema sanitari, en la qual estem immersos, i la gran dificultat de prendre decisions de caire polític i organitzacional, atesa a més la incertesa en relació amb el coneixement científic amb què ens hem enfrontat i que ha conduït a respostes variades, a vegades allunyades de la prudència. Les macrodecisions repercuteixen de forma immediata en les microdecisions, sense exigir que s’apliquin amb veracitat, transparència, responsabilitat, proporcionalitat i retiment de comptes.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Comitès d'ètica assistencials, Assistència sanitària - Aspectes ètics i morals, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Quality, Access, and Evaluation::Health Care Quality, Access, and Evaluation::Quality Assurance, Health Care::Professional Staff Committees::Ethics Committees [HEALTH CARE], :Health Care Quality, Access, and Evaluation::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Other subheadings::/ethics [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :calidad, acceso y evaluación de la atención sanitaria::calidad, acceso y evaluación de la atención sanitaria::garantía de calidad de la atención sanitaria::comités de profesionales::comités de ética::comités de ética clínica [ATENCIÓN DE SALUD], :calidad, acceso y evaluación de la atención sanitaria::prestación sanitaria [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/ética [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue