publication . Part of book or chapter of book . 2020

Mobilitet efter Corona:Ændringer i transport og byliv

Jensen, Ole B.;
Closed Access Danish
  • Published: 01 Dec 2020
  • Publisher: Hans Reitzels Forlag
  • Country: Denmark
Abstract
Kapitlet analyserer COVID-19s effekt på transport og byliv. Der fokuseres i særdeleshed på de reguleringstiltag og diskussioner som "sociale afstandsregler" har medført. Kapitlet præsenterer dels en kort analyse af disses betydning for bylivet, dels et teoretisk og analytisk bidrag.
Subjects
free text keywords: Mobilitet, Byliv, COVID-19, Corona, Epidemisk samfund, Pandemi, Krise
Related Organizations
Communities
COVID-19
Download from
VBN
Part of book or chapter of book . 2020
Provider: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue