publication . Book . 2020

Det epidemiske samfund

Restricted Danish
  • Published: 01 Dec 2020
  • Publisher: Hans Reitzels Forlag
  • Country: Denmark
Abstract
Bogen analyserer det danske samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en kraft, der forandrer samfundet. Bogen dækker emner som magt, krop, køn, klima, byliv, klasser, overvågning mm. Forfatterne er førende danske samfundsforskere.
Subjects
free text keywords: COVID-19, Corona, Epidemisk Samfund, Sociologi, Krise, Pandemi
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Download from
Restricted
VBN
Book . 2020
Providers: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue