publication . Book . 2021

Museumsinnovation i en corona-tid.:Krisedreven innovation på museer under Covid-19

Jensen, Jens F.; Skovrup, Nanna Finne; Smed, Søren Graakjær;
Restricted Danish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Denmark
Abstract
Denne bog handler om oplevelseserhvervene – og især museer og kulturinstitutioner – under corona-pandemien, samt om hvordan institutionerne har mødt og håndteret corona-krisen på forskellige innovative måder. Efter et kort anekdotisk anslag i form af tre uventede konsekvenser af corona-pandemien og et ligeledes kort state-of-the-art afsnit om den foreliggende faglige littaretur om museer, corona og innovation ses der indledningsvist på, hvordan corona-nedlukningen generelt har påvirket oplevelseserhvervene og særligt museer og kulturarvsinstitutioner. Dernæst præsenteres firetre teoretiske frame works. Først præsenteres en række undersøgelser af oplevelseserhvervenes og museernes situation under corona-pandemien. For det andet gennemgås en række strukturelle træk ved oplevelseserhvervene, som har betydning for, hvordan corona-krisen specielt har påvirket disse erhverv. For det tredjeandet introduceresgennemgås 4 typologier for innovation, der inddeler innovationer i forhold til: 1) hvad det er, der innoveres; 2) hvad graden af innovationen er; 3) hvorfra innovationen trækker sin viden og sine ressourcer og drivkræfter; samt 4) i relation til hvilken kontekst, noget kan betragtes som innovativt. For det fjerdetredje præsenteres foreliggende såvel videnskabelige som mere faglige-formidlingsmæssige bidrag til behandlingen og forståelsen af komplekset mellem oplevelseserhvervene, corona-pandemien og innovation. Endelig gennemføres 5 case-studier blandt museer og kulturinstitutioner, der illustrerer og eksemplificerer de forskellige innovative tiltag, som institutionerne har mødt krisen med, belyst og analyseret gennem de tre præsenterede teoretiske frame works. Bogen afsluttes med en konklusion og en perspektivering
Subjects
free text keywords: /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/good_health_and_well_being, Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel, /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/decent_work_and_economic_growth, Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Download from
Restricted
VBN
Book . 2021
Providers: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue