Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2022

Livslang lærings rolle i den digitale transformation:The hard to reach citizens

Buhl, Mie; Dille, Maria Hvid Bech; Kårstein, Asbjørn;
Open Access
Danish
Published: 01 Jun 2022
Publisher: Nordisk Netværk for Voksnes Læring
Country: Denmark
Abstract

Den aktuelle COVID-19 situation har understreget vigtigheden af en hurtig omstilling til brug af digitale platforme til læring og social kontakt. Digitalisering er ikke alene en praktisk omstilling i nordiske borgeres hverdagsliv, det giver også i stigende grad adgang til demokratisk deltagelse i samfundet, idet adgang til information og deltagelse i aktuelle debatter kan foregå digitalt. Det kræver imidlertid, at kompetencerne og mulighederne for at opnå disse er til stede for alle. Med denne rapport bidrager vi med anbefalinger og et designet toolkit, der skal øge sandsynligheden for et udbytte af digitale lærings-initiativer, der både gavner den enkelte borger i Norden (mikroniveau) og det nordiske samarbejde og de nordiske lande ved at bidrage direkte til policy design og policy implementering (makroniveau). Målet er at understøtte Nordens styrkeposition inden for digitaliseringsområdet og danne basis for nye udviklingsprojekter

Subjects

Digital transformation, Livslang læring, /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/quality_education, Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
Download from
lock_open
VBN
Book . 2022
Providers: VBN
moresidebar