publication . Book . Report . 2021

Forebyggelse og håndtering af COVID-19 i nordisk kommunal ældrepleje- Afrapportering fra en surveyundersøgelse til ledere i dansk ældrepleje

Tilde Marie Bertelsen; Andrej Christian Lindholst; Malthe Smith Jørgensen; Mia Stenbro Lorenzen; Morten Balle Hansen;
Restricted Danish
  • Published: 01 May 2021
  • Country: Denmark
Abstract
Denne datadokumentationsrapport præsenterer metodebeskrivelse, spørgsmålsformuleringer og data i tabelform fra en spørgeskemaundersøgelse i den danske del af projektet "Forebyggelse og håndtering af COVID-19 i Nordisk kommunal ældrepleje". Spørgeskemaundersøgelsen havde sammen med tilsvarende undersøgelser i Finland, Norge og Sverige til formål at belyse 1) hvordan nordiske ledere og medarbejdere i ældreplejen har forsøgt at undgå COVID-19-smitte, samt 2) hvordan situation er blevet håndteret, når smitten har spredt sig til en organisation eller enhed. Velux-Fonden og Aalborg Universitet finansierede spørgeskemaundersøgelsen.
Subjects
free text keywords: Covid-19, Ældrepleje, Forebyggelse
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue