Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 1 versions
Publication . Book . 2022

Corona-pandemien, arbejdslivet og den mentale sundhed

Thomas Bredgaard; Claus Dalsgaard Hansen;
Open Access
Danish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Aalborg Universitetsforlag
Country: Denmark
Abstract

Corona-pandemien har medført store og uforudsete forandringer i arbejdslivet og den mentale sundhed. I denne rapport gøres der status over, hvordan corona-pandemien i perioden 2020-2021 forandrede arbejdslivet for forskellige faggrupper på det danske arbejdsmarked. Rapporten sammenfatter resultaterne af et forskningsprojekt blandt faggrupper som enten var udearbejdende (sygeplejersker og dagligvareansatte), hjemmearbejdende (skolelærere og udøvere af liberale erhverv) eller hjemsendte (hotel- og resturationsansatte) under corona-pandemien. Undersøgelsen er et forløbsstudie, hvor de samme cirka 100 personer er blevet interviewet fire gange undervejs i corona-pandemien. Vi følger interviewpersonerne igennem den første nedlukning, den første genåbning, den anden nedlukning og den anden genåbning og beskriver hvordan arbejdsorganiseringen, de sociale relationer og trivslen blev påvirket og forandret. Undersøgelsen viser at der ikke er én sandhed, men mange forskellige sandheder og erfaringer under corona-pandemien. Corona-pandemien har ikke medført en revolution af arbejdslivet, som nogle har hævdet, men forstærket eksisterende tendenser og mikroforandringer i arbejdslivet. Det er vigtigt, at vi tager ved lære af disse erfaringer, så vi er bedre forberedt næste gang der kommer en pandemi og bruger erfaringerne til at forbedre arbejdslivet.

Subjects

Covid-19, corona-epidemi, Arbejdsliv, Mental sundhed, /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/decent_work_and_economic_growth, Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
Download fromView all 2 sources
lock_open
VBN
Book . 2022
Providers: VBN
moresidebar