publication . Report . 2020

Com ha impactat la crisi de la covid-19 en els serveis adreçats a la infància i adolescència en situació de risc a la província de Barcelona?. Reptes i propostes dels i les professionals per al desenvolupament de l’acció socioeducativa en temps de pandèmia.

Fuentes-Peláez, Núria; Crous, Gemma; Lapadula, Carmelita; Rabassa, Judit;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Diputació de Barcelona i FEDAIA
  • Country: Spain
Abstract
Aquest projecte es va plantejar a l’inici de la crisi de la COVID-19, amb la finalitat de donar suport a les entitats i als infants, adolescents i famílies més vulnerables posant sobre la taula dades quantitatives i qualitatives en relació a la detecció de les necessitats derivades de la crisi sanitària. Des de la Diputació de Barcelona, mitjançant el conveni que té amb FEDAIA, es va considerar primordial fer aquest procés d’identificació de necessitats, i de propostes de mesures per pal·liar-les, per aquest motiu es va decidir conjuntament, que aquest treball era urgent i necessari. L’informe recull les necessitats de famílies, d’infants i adolescents, de l’acció socioeducativa i dels equips professionals. La recollida d’informació es va fer a partir d’un qüestionari online de 55 preguntes amb informació quantitativa i qualitativa. Al qüestionari van respondre professionals de 30 serveis SIS de la demarcació de Barcelona, un 20% situats a Barcelona ciutat, un 46,7% a l’àrea metropolitana de Barcelona i un 33,3% de la resta de la província. L’estudi ha aportat una descripció de l’impacte de la situació de la COVID-19 en els infants, les famílies i els serveis del model SIS.
Informe elaborat per la Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència (FEDAIA), amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
Subjects
free text keywords: COVID-19, Atenció a la infància i a l'adolescència, Child welfare
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue