research product . 2021

Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

Nilsson, Carl; Olsson, David;
Open Access Swedish
  • Published: 16 Sep 2021
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkar idag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskraften i stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. En anpassning som är direkt nödvändig att ta del av, samtidigt som det medfört ett nytt sätt att styra bolag. Syfte: Att beskriva hur digitaliseringen påverkat styrningen av bolag. Vidare är även syftet att beskriva hur digitaliseringen påverkat kunskap och beslutsprocessen inom organisationer. Metod: Kvalitativ intervju med 5 yrkesverksamma personer med erfarenhet från styrning eller insyn...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue