research product . 2021

Undersökning av skadepanoramat på akutmottagningen på Patans Sjukhus, Nepal

Petersson, Alma;
Open Access English
  • Published: 19 May 2021
  • Country: Sweden
Abstract
Allvarliga olyckor som leder till skador, eller rent av döden, är globalt sett ett växande problem. Undersökningar visar att så många som 8% av alla som dör förlorar livet till följd av en skada. Människor som bor i fattigare länder är drabbade i större utsträckning. Det finns många förklaringar, bland annat en mer riskfylld vardag, med bristfälligt säkerhetstänk både i trafiken, hemmet och på arbetsplatsen. Problemet ligger inte bara i att många liv går till spillo, utan även vilka det är som drabbas. Unga, arbetsföra familjeförsörjare är nämligen den gruppen som dör i störst utsträckning. Detta kan leda till att hela familjen kastas ut i fattigdom. Nepal står ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Traumatic injuries, Emergency room, Nepal.
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue