research product . 2021

Parents’ experiences of caring their child at NICU, during Covid-19

Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine;
Open Access Swedish
  • Published: 18 May 2021
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver intensivvård för överlevnad är exempelvis sepsis, kramper, asfyxi, medfödda hjärtfel, missbildningar med mera. Vårdtiden på NICU innebär en sårbar tid för föräldrar som hamnar i en kris. Pågående pandemi med Covid-19 innebär kris för sjukvården och föräldrar. Föräldrar till för tidigt födda barn blir extra utsatta då det redan befinner sig i kris. Det finns ett kunskapsgap kring hur implementerade restriktioner under covid-19 påverkar föräldr...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Föräldrar, familjecentrerad vård, NICU & Covid-19
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue