Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . Annotation . 2022

Wob Deelbesluiten

Drahmann, A.; Honée, L.F.D.;
Open Access
Dutch; Flemish
Published: 09 Jan 2022
Country: Netherlands
Abstract

Op 20 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken gedaan over verzoeken om informatie over de aanpak van de Covid-19 crisis onder de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de Minister van Volksgezondheid. De minister heeft voorzien in een gefaseerde besluitvorming voor Wob-verzoeken die zien op aan Covid-19 gerelateerde onderwerpen door het nemen van deelbesluiten. De Wob staat aan een dergelijke fasering niet in de weg, zij het dat uit de deelbesluiten moet blijken op welk deel van het Wob-verzoek van ieder van de verzoekers wordt besloten. In de annotatie lichten wij het procesverloop en de uitspraak toe. Wij denken dat de Afdeling een pragmatisch oordeel heeft gegeven, maar plaatsen daarbij desondanks 3 kritische kanttekeningen.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
COVID-19
Download from
lock_open
NARCIS
Annotation . 2022
Data sources: NARCIS
moresidebar