research product . 2021

The mental health and sleep problem impacts of COVID-19 on healthcare workers’ children

Muhsinoğlu, Hazal;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
Araştırmalar COVID-19 pandemisinin toplumda, özellikle sağlık çalışanlarında olumsuz ruh sağlığı sonuçlarına yol açtığını göstermektedir. Salgının yetişkinler üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda araştırma mevcut olmakla birlikte, çocuklar özellikle; sağlık sektörü çalışanlarının çocuklarına olan etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada salgın COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının çocuklarında salgının ruh sağlığı ve uyku sorunları üzerine etkilerini araştırmak ve ebeveynlerdeki sağlık anksiyetesiyle ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi, Türkiye sınırları içinde yaşayan sağlık çalışanları ve onların arasındaki ç...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: COVID-19, sağlık çalışanı, çocuk, ruhsal belirtiler, uyku sorunları, healthcare worker, child, mental symptoms, sleep problems
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue