research product . 2021

Evaluation of parents' knowledge about fever and their approach to febrile child

Edepli Sert, Hilal;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
Ateş; vücudun savunma mekanizmalarından biridir ve çocukluk döneminde sık karşılaşılan bir semptomdur. Fizyolojik bir yanıt olan ateş; ailelerde endişeye neden olup uygunsuz müdahalelere, gereksiz acil servis başvurusuna yol açabilmektedir. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri, ateş konusundaki bilgileri, sağlık personelinden bilgi alma durumları, endişe düzeyi gibi faktörler ailelerin ateş yönetimini etkilemektedir. Bu çalışmada, ebeveynlerin ateş hakkındaki bilgileri ve ateşli çocuğa yaklaşımları; bunu etkileyen faktörlerin saptanması hedeflenmiştir.Araştırmamıza Pamukkale Üniversitesi Çocuk İzlem Polikliniği’ne başvuran 396 ebeveyn dahil edilmiştir. Araşt...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ateş, çocuk, ateş yönetimi, ebeveyn bilgi ve uygulamaları, Fever, child, fever management, parents' knowledge and applications
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue