Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Morten Bødskovs svar på Gränshinderrådets brev till de nordiska skatte- och finansministrarna om Nordiska skatteavtalet och ofrivilligt hemarbete

Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Copenhagen
Abstract

Svar på Gränshinderrådets brev till de nordiska skatte- och finansministrarna rörande det Nordiska skatteavtalet och ofrivilligt hemarbete med anledning av coronakrisen och stängda gränser. Svaret är från skatteminister Morten Bødskov. Svaret skickades den 24 juni, 2020.

Subjects

Gränshinderrådet, Covid-19, Social Sciences, Samhällsvetenskap

Related to Research communities
COVID-19
moresidebar