research product . 2021

Sølvpapir og samfundskritik

Glad, Sofie Marie Ormholt Schrøder; Clemmensen, Katrin Helgadóttir; Nørgaard, Cecilie Malu;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Roskilde Universitet
  • Country: Denmark
Abstract
Projektet handler om hvordan nogle mennesker gennem konspirationsteorier skaber mening i en verden fuld af meningsløshed og uforklarlige begivenheder. Konspirationsteorierne søger at finde den eller de skyldige, der står bag onde begivenheder i verden. Projektet er bygget op omkring 3 semistrukturerede interviews med tilhængere af COVID-19 relaterede konspirationer og deres oplevelser af regeringens håndtering i COVID-19 i Danmark. I forhold til vores interviewpersoner kan det konkluderes, at regeringens håndtering af COVID-19, opleves som urimelig og meningsløs. Blandt andet er der en oplevelse af alt for vidtgående indgreb i de demokratiske rettigheder som ytrings-, tanke- og forsamlingsfrihed, som ud fra frustrationer fører til et behov for at skabe mere larm og opråb i demonstrationer. Projektet ser også på hvordan EU kommissionen anbefaler at håndtere mennesker der tror på konspirationer. Heraf kan det konkluderes at der ikke er overensstemmelse med EU’s retningslinjer for, hvordan konspirationsteorier bekæmpes og hvordan vores interviewpersoner, oplever at blive mødt eller hvordan den danske regering håndterer demonstranterne og demonstrationerne. Facebooks censurering af indhold med COVID-19 relaterede konspirationer bekræfter interviewpersonerne i, at der findes en anden og skjult sandhed end den officielle. Frem for fornuftig modargumentation oplever interviewpersonerne at blive censureret og latterliggjort, hvilket kun skaber større frustration og endnu større mistillid til regeringen og samfundets øvrige institutioner.
Subjects
free text keywords: corona, COVID-19, Samfundskritik, Konspirationsteorier, Sølvpapir, Manuel Castell, Arlie Hochschild, Kritik, Astapova, Douglas, vacciner, Microchips, censur, misinformation, grundlov, lovgivning, dobbeltstraf, pandemi, demokrati, ytringsfrihed, Magtens tredeling, politiske rettigheder, HOPE, TrygFonden, fænomenologi, regeringen, Danmark
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue