Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . 2021

Virtual teaching among college students during Covid-19

Johansen, Nanna; Christensen, Sofie Cennet Sunme; Stanek, Sirid Victoria Hvidtfeldt; Salling, Julie Sarbæk;
Open Access
Danish
Published: 01 Jan 2021
Country: Denmark
Related Organizations
14 references, page 1 of 2

● Andersen, M. H., Jørgensen, L. & Davidsen, S. (2019), Litteratur - og informationssøgning i samfundsvidenskaberne i Kristensen, C. J. & Hussain, M. A. (2019), Metoder i samfundsvidenskab, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

● Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (2013), Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, København.

● Bauman, Z. (2002), Faellesskab - En søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag, København.

● Bauman, Z. (2000), Flydende modernitet, Hans Reitzels Forlag, København.

● Jensen, M. D. & Kvist, J. (2019), Hvordan laver man en staerk analysestrategi i Kristensen, C. J. & Hussain, M. A. (2019), Metoder i samfundsvidenskab, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

● Kaspersen, L. B. (2001), Introduktion til en samfundsteoretiker, Hans Reitzels Forlag, København.

● Kristensen, C. J. & Hussain M. A. (2019), Samfundsvidenskabelige metoder, hvad er det? i Kristensen, C. J. & Hussain, M. A. (2019), Metoder i samfundsvidenskab, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

● Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015), Interview - det kvalitative forskningsinterview som håndvaerk, Hans Reitzels Forlag, København

● Meyrowitz, J. (1986), No Sense of Place, Oxford University Press Inc, Oxford

● Poulsen, B. (2019), Semistrukturerede interviews i Kristensen, C. J. & Hussain, M. A. (2019), Metoder i samfundsvidenskab, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar